Košík  
(prázdný)
Reklama

No new products at this time

Obchodní podmínky

 1. Níže uvedené obchodní podmínky platí pro internetový prodej textilního zboží na serveru www.spokojenec.cz, který provozuje SpoKojenec s.r.o., IČ: 24767719. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
 2. Kupující si vybere zboží jeho vyhledáním na www.spokojenec.cz a vybrané zboží vloží do virtuálního košíku.
  Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění dalších ve formuláři předepsaných údajů a náležitostí kupujícím.
  Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Při objednávce většího rozsahu bude se zákazníkem uzavřena individuální kupní smlouva.
  Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil se záručními podmínkami a reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné.
  Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávce.
  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
  Kupující souhlasí se zasíláním informativních e-mailů o stavu jeho objednávky.
 3. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu se záručním a reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
  Kupující je povinen zajistit, aby nikdo neměl přístup k jeho přihlašujícímu jménu a heslu. Porušení této povinnosti jde k tíži kupujícího.
 4. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Za této situace je kupující povinen nepoškozené zboží bez známek opotřebování poslat zpět prodávajícímu. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět zaplacenou kupní cenu zboží. Poplatky za poštovné se nevrací. Prodávající si vyhrazuje právo na snížení vrácené částky o náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a znovunaskladnění ve výší 50 Kč/ksPřed případným vrácením zboží žádáme zákazníky, aby kontaktovali pracovníky prodávajícího na jeho emailovou adresu info@spokojenec.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .
  Pokud dodané zboží kupujícímu velikostně nesedí nebo je jiné barvy, může objednatel požadovat bezplatnou výměnu zboží, a to do 15 dnů od převzetí zboží. Výměnit zboží může objednatel jen v případě, že zboží není poškozeno a nejeví známky opotřebení.
 5. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškeré ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v nabídce prodávajícího.
 6. U objednávek kde kupní cena zboží činí více než 5 000,- Kč se zavazuje zaplatit kupní cenu předem. V tomto případě prodávající po obdržení objednávky zašle objednateli fakturu.

Dodací podmínky

 1. Doba doručení zboží, které je skladem (uvedená dostupnost je "ihned") je do 4 pracovních dnů. Pokud si zákazník objedná zboží, které není skladem, je lhůta pro doručení celé zásilky počet pracovních dnů rovný nejdelší „dostupnosti“ objednaných produktů. "Dostupnost" je uvedena na stránce každého produktu. Při doručení zásilky Českou poštou se expediční lhůta prodlužuje o 4 pracovní dny. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude kupující o této skutečnosti informován. U platby dobírkou a při osobním odběru začíná expediční doba běžet v okamžik objednání, u platby převodem na účet je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.
  Prodávající se zavazuje vystavit ke každé objednávce dodací list (fakturu) a zaslat je kupujícímu společně se zbožím.

 2. Způsob dopravy a platební metody:
  Zboží si můžete nechat zaslat poštou, přepravní službou PPL nebo vyzvednout osobně (připravujeme). Pokud zvolíte osobní odběr, vyčkejte prosím na e-mail s výzvou k vyzvednutí zboží (ten Vám bude zaslán, jakmile pro Vás bude zboží připraveno). - Zatím neaktivní, zboží pouze odesíláme !
  V případě zaslání zboží na dobírku zaplatíte peníze za zboží až při jeho převzetí. Zboží je možné zaplatit i předem převodem na bankovní účet, přičemž číslo účtu a variabilní symbol je uveden při dokončení objednávky i v potvrzovacím emailu. Způsob dopravy a platby zvolíte při vyplňování objednávky.

  Osobní odběr

  Výdejní místa:Doručení zboží Českou poštou

Českou poštou zasíláme zboží doporučeně, při platbě předem převodem na účet účtujeme poštovné v rámci ČR jen ,-Kč. Při platbě na dobírku účtujeme extra poplatek 30,-Kč, tzn. poštovné s dobírečným činí dohromady ,-Kč včetně DPH. 

Doručení zboží kurýrní službou PPL po ČR

Prostřednictvím PPL je zboží doručeno následující pracovní den od odeslání. Kurýr kupujícího informuje telefonicky o přesné době doručení zásilky. 
Při platbě předem převodem na účet účtujeme za dopravné PPL v rámci ČR jen  ,-Kč. Při platbě na dobírku účtujeme extra poplatek 30,-Kč, tzn. dopravné s dobírečným činí dohromady ,-Kč s DPH.

Doručení zboží na Slovensko - výdejní místo Úloženky v Bratislavě:

Zboží je možné zaslat i na Slovensko. Doručení do Bratislavy na výjední místo Úloženky je za Kč, při platbě dobírkou je navíc účtován poplatek 30,- Kč.
 

Doručení zboží Slovenskou poštou kamkoliv na Slovensko

Ve spolupráci s Úloženkou a Slovenskou poštou je možné doručit zásilku kamkoliv na Slovensku za cenu ,- Kč, při platbě dobírkou je účtován navíc poplatek 30,- Kč.

 

Záruční podmínky a reklamační řád

 1. Po převzetí objednaného textilního zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady. Vykazuje-li zboží zjevné vady, případně vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím v záruční době vady zboží, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího reklamaci vad zboží.
 2. Délka záruční doby je totožná s délkou záruční doby stanovené zákonem a činí dva roky.
 3. Reklamaci o zjištěných vadách zboží uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese: SpoKojenec s.r.o., (kontaktní adresa). Reklamační přípis musí obsahovat jméno, příjmení, či obchodní firmu kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, fotokopii dodacího listu, popis zjištěných vad, jak se projevují a popis toho, jak vada vznikla a jak má být reklamace vyřízena. Současně kupující prodávajícímu zašle vadné zboží.
 4. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 5. Oprávněná reklamace bude prodávajícím dle požadavku kupujícího vyřešena výměnou věci, opravou věci a pokud takový postup není možný přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.
 6. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu službu uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku uživatele buď opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny služby nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím služby o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 7. Prodávající neodpovídá za opotřebené zboží způsobené jeho obvyklým užíváním po jeho převzetí kupujícím a za vady způsobené špatnou manipulací se zbožím a jeho neodborným používáním ze strany kupujícího.

Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, IČ, DIČ, apod.) neposkytujeme třetím osobám bez souhlasu vlastníků těchto údajů.
 2. Žádné svěřené osobní údaje nepoužijeme pro komerční účely nesouvisející s nabídkou tohoto obchodu bez souhlasu vlastníků těchto údajů.
 3. Osobní údaje chráníme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 4. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.


Podmínky jsou platné od 1.3.2014.


DomůDomů